ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • 2Σας προσκαλόυμε στη ετήσια συναυλία μας που θα πραγματοποιηθεί στο Οινοποιείο ΠΕΤΡΟΥ
    Ανακόινωση 10/05/2015
  • 1Στη σχολή μας λειτουργεί τμήμα μοντέρνων σπουδών το οποίο στελεχώνουν καταξιωμένοι επαγγελματίες μουσικοί με εμπειρεία στην εκπαίδευση.  
    Ανακόινωση 08/09/2014
  • 10254042_244394115752410_3908405580292830678_nΣας προσκαλούμε στην ετήσια συναυλία μας που θα γίναι στο The American Gollege of Grecee
    Ανακόινωση 05/05/2014