ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΑΕΙ

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόφοιτοι ΑΕΙ, AΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ. και άλλων Υπουργείων.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ
  2. Δοξολογία, Ήχος α΄, Πέτρου Λαμπαδαρίου
  3. “Χαίρε Κεχαριτωμένη”, Ήχος β΄, εκ του “Θεοτόκε Παρθένε” Π. Μπερεκέτου
  4. Κεκραγάριον, Ήχος πλ. β΄, Ιακώβου Πρωτοψάλτου.

 

  1. ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Τροπικά των προς εκτέλεσιν Μαθημάτων.

Βιβλιογραφία:

– ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Ο ΕΚ ΜΑΔΥΤΩΝ, Θεωρητικόν Μέγα της Μουσικής, Τεργέστη 1832.
-ΨΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Το οκτάηχον σύστημα της βυζαντινής μουσικής, Αθήνα 1947.
-ΨΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η παρασημαντική της βυζαντινής μουσικής, Αθήνα 1917.

  1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

-Από το βιβλίο της Ευαγγελίας Σπυράκου, Οι Χοροί Ψαλτών κατά την Βυζαντινή Παράδοση, ΙΒΜ 14, Αθήναι 2008.

* Η διαμόρφωση και εξέλιξη του Βυζαντινού Λειτουργικού Τύπου, σσ. 133-145.
* Διάρθωση Κοσμικών Χορών, σσ. 160-239
* Μέθοδοι ανάδειξης του “ύψους της εορτής”
* Συμπληρωματικά ημιχόρια: Ασκητήρια
* Συμπληρωματικά ημιχόρια: Ορφανοί
* γ: Χορός Ιερέων και Διακόνων
* Χοροί Μονών: Ο ρόλος της ψαλμωδίας στους Μοναχούς
* Ο εορτολογικός κύκλος και η επίδρασή του στους Μοναστηριακούς Χορούς
* Διάρθρωση των Μοναστηριακών Χορών
* Ο εορτολογικός κύκλος ως κριτήριο για την κατανομή των ψαλτικών ρόλων, σσ. 455-460.
* Η Διεύθυνση των Βυζαντινών Χορών, σσ. 468-484.
* Το φωνητικό και ηχοχρωματικό εύρος του βυζαντινού συστήματος αδόντων, σσ. 502-515