ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΑΕΙ

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 Μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόφοιτοι ΑΕΙ, AΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ. και άλλων Υπουργείων.

 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ (ΚΛΑΣΙΚΗΣ) ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Πιάνο

α) Πρελούδιο και Φούγκα του J.S.Bach
β) Δεξιοτεχνική Σπουδή
γ) Ένα ή περισσότερα μέρη κλασικής σονάτας
Tο πρόγραμμα πρέπει υποχρεωτικά να εκτελείται απ’ έξω και η διάρκειά του πρέπει να είναι το ελάχιστο 15 λεπτά.

Βιολί

1) Δύο μέρη (αργό-γρήγορο) από τις Σονάτες ή Παρτίτες για σόλο βιολί του J.S.Bach
2) Το πρώτο μέρος ενός κοντσέρτου για βιολί και ορχήστρα ρομαντικής η σύγχρονης περιόδου
3) Το πρώτο μέρος ενός κοντσέρτου για βιολί και ορχήστρα ή μιας Σονάτας για βιολί και πιάνο κλασικής περιόδου
4) Μία δεξιοτεχνική σπουδή για σόλο βιολί επιπέδουPaganini, Wieniavsky,Gavinies  κ.λπ.

Βιόλα

α) Δύο μέρη από τις Σουίτες για σόλο Τσέλο του J. S. Bach
β) Ένα τεχνικό κομμάτι solo ή με πιάνο
γ) Ένα μέρος από κλασικό ή ρομαντικό ή σύγχρονο κονσέρτο για βιόλα και ορχήστρα
δ) Ένα έργο Έλληνα συνθέτη
Η από μνήμης εκτέλεση είναι προαιρετική.

Βιολοντσέλο

α) Δύο (2) μέρη από τις σουίτες για σόλο βιολοντσέλο του J.S.Bach
β) Το πρώτο μέρος ενός κοντσέρτου για βιολοντσέλο και ορχήστρα ή μιας σονάτας για βιολοντσέλο και πιάνο κλασικής περιόδου
γ) Το πρώτο μέρος ενός κοντσέρτου για βιολοντσέλο και ορχήστρα ρομαντικής ή σύγχρονης περιόδου.
δ) Ένα δεξιοτεχνικό κομμάτι ή σπουδή, solo ή με πιάνο.

Κοντραμπάσο

α) Πρώτο και δεύτερο μέρος (αργό-γρήγορο) μιας σονάτας εποχής μπαρόκ
β) Το πρώτο μέρος (γρήγορο) ενός κλασικού κοντσέρτου
γ) Ένα κομμάτι με συνοδεία πιάνου.

Φλάουτο

α) Τρία έργα ολόκληρα από τρεις διαφορετικές εποχές
β) Πρώτο μέρος από ένα κλασικό κοντσέρτο.

Όμποε

α) Μία από τις μείζονες ή ελάσσονες κλίμακες έως 5 υφέσεις ή 5 διέσεις, σε έκταση από ντο χαμηλό έως μι ύφεση (3 βοηθητικές γραμμές πάνω από το πεντάγραμμο), δυναμική f/mf, ταχύτητα τέταρτο=60, ρυθμικές αξίες: τέταρτα, όγδοα, τρίηχα ογδόων, δέκατα έκτα. Άρθρωση: όλα legato και όλα χωριστά. Όλα από μνήμης.
β) Μία σπουδή του Ludwig Wiedemann από το βιβλίο “45 Etudes for Oboe”, εκδ.Kalmus ή Breitkopf & Haertel, επιλογή του υποψηφίου από τους εξής αριθμούς: 6, 9, 10, 12, 18, 25, 28, 29, 30.
γ) Δύο αντιθετικά μέρη (αργό-γρήγορο) από σονάτα ή κονσέρτο για όμποε της εποχής μπαρόκ.

Κλαρινέτο

α) Stravinsky-Three pieces (N.3)
β) Mozart-Κονσέρτο 1ο μέρος
γ) Weber-Κονσέρτο σε Fa μιν. οp. 73 2ο μέρος

Σαξόφωνο

α) Όλες τις Μείζονες και Ελάσσονες Αρμονικές Κλίμακες και τα αντίστοιχα Αρπέζ.
β) Ένα από τα (2) ακόλουθα κοντσέρτα: DUBOIS, GLAZOUNOV (κατ’ επιλογή του υποψηφίου, σόλο, χωρίς συνοδεία).
γ) Μία από τις (2) ακόλουθες σονάτες: CRESTON, HEIDEN (κατ’ επιλογή του υποψηφίου, σόλο, χωρίς συνοδεία).
δ) Μία ή δύο etudes από τα βιβλία: 48 FERLING ETUDES, ή 18 MULE ETUDES (κατ’ επιλογή του υποψηφίου).

Φαγκότο

α) Κλίμακες: Μία από τις μείζονες και ελάσσονες με τα αντίστοιχα αρπέζ μέχρι 5 υφέσεις και διέσεις, σε όγδοα και όγδοα τριήχων. [T] το τέταρτο=60. Σε δύο παραλλαγές άρθρωσης, ενωμένα (legato) και χωριστά.
Όλα από μνήμης.
β) Μία (1) Σπουδή (επιλογή ενός από τα επόμενα ή άλλου ίδιας δυσκολίας) OPPRASCH, 60 Σπουδές
NEUKIRCHNER, Σπουδές τεύχος 2, μια από τις 31 έως 50
WEISSENBORN, Σπουδές τεύχος 2
MILDE (Scales and arpeggios)
γ) Δύο αντιθετικά μέρη (αργό-γρήγορο) από σονάτα ή κονσέρτο της εποχής μπαρόκ.
δ) Ένα κομμάτι ή μέρος έργου από οποιαδήποτε στυλιστική περίοδο, εκτός του μπαρόκ.

Κόρνο

α) ΚΛΙΜΑΚΕΣ: Όλες οι μείζονες και ελάσσονες (φυσικές, αρμονικές, μελωδικές) Εκτέλεση legato – staccato και πλήρεις αρπισμοί σε τέταρτα, όγδοα και δέκατα έκτα.
β) Μία (1) σύντομη σπουδή για φυσικό κόρνο, σε φα κόρνο.
γ) Μία σπουδή από τη μέθοδο Gallay, τεύχος 1, εκτός από τις αρ. 1 και αρ. 2.
δ) Από τα κοντσέρτα για κόρνο και ορχήστρα του W. A. Mozart, εκτός από το Κονσέρτο αρ. 1, ένα αργό και ένα γρήγορο μέρος.

Τρομπόνι

α. ΚΛΙΜΑΚΕΣ: Όλες οι μείζονες και ελάσσονες (φυσικές, αρμονικές, μελωδικές)  εκτέλεση legato – staccato και πλήρεις αρπισμοί σε τέταρτα, όγδοα και δέκατα έκτα.
β. Μία σπουδή από το βιβλίο του Blazevich
γ. Kοντσέρτo David 1o και 2ο μέρος

Κρουστά

Τύμπανα (Ενδεικτικά):

MITCHELL PETERS: Σπουδές για 4 τύμπανα
RICHARD HOCHRAINER: Νο 38 – Νο 53 (heft 1)
DOBRI PALIEF: ένα μέρος από την Floklore Suite κατ’ επιλογή
JOHN BECK: ένα μέρος από την σονάτα για τύμπανα κατ΄ επιλογή.

 Ταμπούρο (Ενδεικτικά):

HEINRICH KNAUER (kleine trommelschule)

Μία άσκηση από το Νο 22 μέχρι τέλος ή από οτιδήποτε άλλη σπουδή (άλλου παιδαγωγού) με την προϋπόθεση διπλού μέχρι τετραπλού φλάμ και την ύπαρξη ρούλου στην σπουδή.

Βιμπράφωνο (Ενδεικτικά):

DAVID FRIEDΜΑΝ (Vibraphone technique): Μία από τις τελευταίες ασκήσεις του βιβλίου με 2 ή με 4 μπαγκέτες, ή από οτιδήποτε άλλη σπουδή του ιδίου επιπέδου άλλου παιδαγωγού (βλ. MAX FELDMAN – 8η σελίδα, ή Closer- ALL ALONE BY THE VIBRAPHONE, σελ.14)

 Μαρίμπα – Ξυλόφωνο (Ενδεικτικά):

J.S.BACH – από το κονσέρτο για βιολί σε λα ελάσσονα το 1ο μέρος προσαρμοσμένο για μαρίμπα από τον James Moore, ή Toshiri Mayuzumi – από το Concertino for Xylophone and Orchestra το presto, ή Mitchell Peters.

– Yellow after the rain για 4 μπαγκέτες.

Τρομπέτα

 1. ΚΛΙΜΑΚΕΣ: Όλες οι μείζονες και ελάσσονες.

Εκτέλεση legato – staccato και αρπισμοί σε τέταρτα και όγδοα

 1. Μία (1) Σπουδή από τις 14 «χαρακτηριστικές σπουδές» που περιλαμβάνονται στη μέθοδο ARBANγια τρομπέτα, εκδόσεις CARL FISCHER.
 2. Ένα (1) Κονσέρτο (επιλογή ενός από τα επόμενα):

(Ζητείται ένα γρήγορο και ένα αργό μέρος)
Haydn, Κονσέρτο για τρομπέτα και ορχήστρα σε Μι ύφεση μείζονα
Hummel, Κονσέρτο για τρομπέτα και ορχήστρα σε Μι ύφεση μείζονα
Τούμπα

 1. ΚΛΙΜΑΚΕΣ: Όλες οι μείζονες και ελάσσονες

Εκτέλεση legato – staccato και αρπισμοί σε τέταρτα και όγδοα

 1. Μία σπουδή από το βιβλίο του Blazevich
 2. Ένα (1) Κονσέρτο (επιλογή ενός από τα επόμενα):

Williams, 1ο και 2ο μέρος – Lebetev, ολόκληρο

Μονωδία

Μία aria antica ή άρια από ορατόριο
Μία άρια από όπερα (ή άρια κοντσέρτου) του Mozart
Μία άρια επιλογής του υποψηφίου
Ένα lied
Ένα τραγούδι  / έργο από τη λόγια Ελληνική δημιουργία

Άρπα

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παίξουν τρία έργα της επιλογής τους, με διάρκεια από 10 έως 15 λεπτά  με προαιρετική εκτέλεση των κομματιών από μνήμης.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα σε τέσσερις κατηγορίες:

 1. Κομμάτι μπαρόκ εποχής
 2. Ένα μέρος από σονάτα κλασικής περιόδου
 3. Κομμάτι ρομαντικής περιόδου
 4. Μια σπουδή

 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι

Ύλη

Εισαγωγή στην έννοια της δομής
Εισαγωγή στην έννοια της τονικότητας
Δομικές παράμετροι της τονικής μουσικής
Εισαγωγή στην έννοια της αρμονικής λειτουργίας
Εισαγωγή στην τονική αντίστιξη
Ιεραρχικός χαρακτήρας τονικών μελωδικών δομών
Αρμονικός ρυθμός και εισαγωγή στην αναγωγική ανάλυση
Λειτουργίες T, D, PD
Συγχορδίες Ι, V, V7, viio, viio7
Αντιστικτικές επεκτάσεις Ι και V
Πτωτικά φαινόμενα
Τμήμα, ενότητα, φράση, μοτίβο
Φθόγγοι διανθισμού
Συγχορδίες
Συγχορδίες VI και ΙΙΙ
Κλασικές μορφές ενδοθεματικής οργάνωσης
Διατονικές αλυσίδες
Εισαγωγή στη χρωματικότητα: Παρενθετικές δεσπόζουσες
Τονικοποίηση και μετατροπία
Διμερείς και τριμερείς μορφές
Συνεχείς και τμηματικές παραλλαγές
Τροπική μίξη

Αρχή ritornello

 1. Ενδεικτικά θέματα

ΘΕΜΑ 1

Δίνεται το τρίτο μέρος της συμφωνίας σε ρε μείζονα, Κ. 202 του W. A. Mozart.

 1. Σε ποιον μορφολογικό τύπο εμπίπτει το ίδιο και τα συνιστώντα μέρη του (minuettoκαι trio); Τεκμηριώστε καταλλήλως την απάντησή σας.
 2. Να γίνει τετράφωνη ρυθμική αναγωγή των πρώτων τεσσάρων μέτρων και αρμονική ανάλυση της αναγωγής σε περιγραφικό και ερμηνευτικό επίπεδο.
 3. Πώς θα περιγράφατε την ενδο-θεματική οργάνωση της πρώτης επαναλαμβανόμενης ενότητας του minuetto; Τεκμηριώστε καταλλήλως την απάντησή σας.

ΘΕΜΑ 2

Συνθέστε μία τετράφωνη αρμονική και αντιστικτική δομή έξι έως οκτώ μέτρων σε Λα ύφεση μείζονα (μετρική αγωγή: ¾, αρμονικός ρυθμός: τέταρτο έως ήμισυ) χρησιμοποιώντας διαδοχικά τις παρακάτω τεχνικές:

 1. Αντιστικτική επέκταση της Ι
 2. Ασθενής και παροδική τονικοποίηση της iiiμε χρήση εμπεδωμένου φραστικού πρότυπου.
 3. Διατονική μετατροπία στην τονικότητα της IV.

Να γίνει ανάλυση της αρμονικής και αντιστικτικής δομής του αποσπάσματος σε περιγραφικό και ερμηνευτικά επίπεδα.

ΘΕΜΑ 3

Δίνεται η έναρξη του πέμπτου Βραδεμβούργιου κοντσέρτου, BWV 1050 σε Ρε μείζονα του J. S. Bach.

 1. Χρησιμοποιώντας το κυκλωμένο ρυθμομελωδικό στοιχείο ως μοτίβο αναφοράς, να κάνετε τους εξής μοτιβικούς μετασχηματισμούς:
 • Αναδρομή της τονικής μεταφοράς κατά μια τρίτη κάτω
 • Αναστροφή της αναδρομής της πραγματικής μεταφοράς κατά μια πέμπτη επάνω
 1. Να γίνει αρμονική ανάλυση των πρώτων οκτώ μέτρων (μέχρι και το πρώτο τέταρτο του μέτρου 9) σε περιγραφικό και ερμηνευτικό επίπεδο (αντιγράψτε στο πεντάγραμμο τη γραμμή του μπάσου και αποτυπώστε την αρμονική σας ανάλυση από κάτω).
 2. Προτεινόμενη βιβλιογραφία

-Βούβαρης, Πέτρος. Εισαγωγή στη μορφολογική ανάλυση της τονικής μουσικής: Μπαρόκ, κλασικισμός. Κεφ. 1, 2, 3 & 5. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015.

-Φιτσιώρης, Γιώργος.  Εισαγωγή στη θεωρία και ανάλυση της τονικής μουσικής. Κεφ. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Αθήνα: Νεφέλη, 2004.

ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΟΗΣ-ΣΟΛΦΕΖ-ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι

 1. Ύλη

Εσωτερική ακοή, τραγούδι/απαγγελία και ακουστική καταγραφή των παρακάτω τομέων:

– Διαστήματα μελωδικά & αρμονικά
– Μελωδικές βαθμίδες μείζονας & ελάσσονας κλίμακας
– Μελωδίες τονικές – χωρίς ξένους φθόγγους, τονικοποιήσεις ή μετατροπίες
– Συγχορδίες τρίφωνες (Μείζονα, Ελάσσονα, ελαττωμένη) σε όλες τις θέσεις από κοινή βάση
– Αρμονικές διαδοχές χωρίς ξένους φθόγγους ή τονικοποιήσεις
– Πτώσεις
– Ρυθμικά μοτίβα με διμερή έως τετραμερή υποδιαίρεση του χρόνου – παύσεις – συζεύξεις – παρεστιγμένες αξίες (απλά και διπλά παρεστιγμένα, με ακέραιη ή υποδιαιρεμένη την συμπληρωματική τους αξία)

 1. Ενδεικτικά θέματα

ΑΣΚΗΣΗ 1α – Διαστήματα μελωδικά:

Δίνονται οι πρώτες νότες οκτώ μελωδικών διαστημάτων. Συμπληρώστε κάθε φορά τη δεύτερη νότα, και από κάτω χαρακτηρίστε το διάστημα («3ηΜ», «5ηΚ», «4ηΑ», κλπ). (Μία ακρόαση για κάθε διάστημα)

ΑΣΚΗΣΗ 1β – Διαστήματα αρμονικά:

Δίνονται οι βάσεις οκτώ αρμονικών διαστημάτων. Συμπληρώστε κάθε φορά την κορυφή, και από κάτω χαρακτηρίστε το διάστημα. (Δύο ακροάσεις για κάθε διάστημα).

ΑΣΚΗΣΗ 2 – Βαθμίδες:

Δίνεται μια νότα ως τονική και ακούγονται στο πιάνο η  μείζονα και οι ελάσσονες (αρμονική και μελωδική) κλίμακες από την τονική αυτήν. Στη συνέχεια θα παιχτούν με ανακατεμένη σειρά μεμονωμένες νότες από τις κλίμακες αυτές. Συμπληρώστε με αραβικούς (ελληνικούς) αριθμούς ποιά βαθμίδα ακούγεται κάθε φορά (1, 2, 3, 3b, 4, 5, 6, 6b, 7, 7b, 8). (Δύο ακροάσεις για όλη τη σειρά).

ΑΣΚΗΣΗ 3 – Μελωδία:

Δίνεται ο οπλισμός, το μέτρο, ο αριθμός μέτρων και η πρώτη νότα τονικής μελωδίας. Συμπληρώστε τις  νότες και τον ρυθμό της μελωδίας. (Έξι ακροάσεις*).

ΑΣΚΗΣΗ 4 – Τρίφωνες συγχορδίες:

Δίνεται μια νότα ως βάση έξι διαφορετικών συγχορδιών που μπορεί να είναι Μείζονες, Ελάσσονες ή ελαττωμένες, σε ευθεία κατάσταση, 1η ή 2η αναστροφή. Συμπληρώστε τις υπόλοιπες νότες κάθε συγχορδίας, και από κάτω χαρακτηρίστε τη συγχορδία (Μ6, Ε6/4, ε, κλπ). (Τρεις ακροάσεις για κάθε συγχορδία).

ΑΣΚΗΣΗ 5 – Αρμονική διαδοχή:

Δίνεται ο οπλισμός, το μέτρο, ο αριθμός μέτρων και οι αρχικές νότες τετράφωνης αρμονικής διαδοχής. Συμπληρώστε τις νότες των εξωτερικών φωνών, και ονομάστε την πτώση στο τέλος. (Πέντε ακροάσεις*).

ΑΣΚΗΣΗ 6 – Ρυθμός:

Δίνεται το μέτρο και ο αριθμός μέτρων ρυθμικού σχήματος. Συμπληρώστε τις αξίες. (Έξι ακροάσεις*).

*Στη μελωδία, τη διαδοχή και τον ρυθμό, ο ακριβής αριθμός ακροάσεων μπορεί να αλλάζει ανάλογα με το υλικό.

 1. Προτεινόμενη βιβλιογραφία

-Μηνακάκης, Δημήτρης (2006). Εγχειρίδιο ακουστικών δεξιοτήτων. Αθήνα, Νάκας-Παπαγρηγορίου.

-Kraft, Leo (1999). A New Approach to Ear Training: a programmed course in melodic and harmonic dictation. New York: W.W.Norton (2nd edition).