ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΑΕΙ

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόφοιτοι ΑΕΙ, AΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ. και άλλων Υπουργείων.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ) ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Κατάταξη πτυχιούχων στις αντίστοιχες Ειδικεύσεις καλλιτεχνικών αντικειμένων-ερμηνείας και εκτέλεσης παραδοσιακών οργάνων/φωνητικής εκτέλεσης και Ποιητικής-της Κατεύθυνσης Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής.

 ΓΕΝΙΚΑ

Η προβλεπόμενη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων καλύπτει την εξέταση σε τρία (3) μαθήματα/αντικείμενα που προσδιορίζονται από το οικείο Τμήμα, σύμφωνα με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία των επί μέρους κατευθύνσεων κατά την αντιστοιχία του Προγράμματος Σπουδών.

Προβλεπόμενη Διαδικασία:

Α. Παρουσίαση προγράμματος υπό μορφή παράστασης ερμηνείας (ρεσιτάλ) διάρκειας 30 λεπτών στο αντικείμενο ενδιαφέροντος κάθε υποψηφίου.

 • Το πρόγραμμα, ως προς την συγκρότηση και παρουσίασή του, καθώς και την έντυπη καταγραφή του, διαμορφώνεται από τους υποψηφίους λαμβάνοντας υπόψη και τα, ανά καλλιτεχνικό αντικείμενο, υποδεικνυόμενα από το Τμήμα στοιχεία (ως εξεταστέας ύλης).
 • Το υπό διαμόρφωση έντυπο πρόγραμμα, που ενδείκνυται να είναι αναλυτικό και άρτια επιμελημένο σε τρία (3) αντίτυπα, περιλαμβάνει:

α. προσωπικά στοιχεία και το ρεπερτόριο (στο σύνολό του) που διαθέτει ο υπό κατάταξη ενδιαφερόμενος.
β. το ρεπερτόριο της παράστασης με τα αντίστοιχα μελοποιητικά σχόλια
γ. καταγραφή του ρεπερτορίου σε ευρωπαϊκή σημειογραφία (με τις απαραίτητες ερμηνευτικές ενδείξεις).

ΠΟΙΗΤΙΚΗ (Τέχνη της Σύνθεσης -Μελοποιία -Ποίηση στην Παραδοσιακή Μουσική)
Προβλέπονται δύο επί μέρους διαδικασίες ως ακολούθως:

Α’ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (βαθμός ανταπόκρισης του ενδιαφερομένου στη φύση της Ποιητικής)
Παρουσίαση φακέλου συνθετικού έργου σε πρωτότυπες παρτιτούρες – έξι (6)τουλάχιστον συνθέσεις-έργα που σχετίζονται μελοποιητικά και υφολογικά με την ελληνική παραδοσιακή  μουσική.

Β’ ΑΚΡΟΑΣΗ -ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (για την κατάταξη πτυχιούχων)
Ο ενδιαφερόμενος παρουσιάζει πρόγραμμα υπό μορφή παράστασης ερμηνείας (ρεσιτάλ οργανικής ή φωνητικής εκτέλεσης* ) διάρκειας 30 λεπτών που περιλαμβάνει:
α) 3 κομμάτια (κατ’ επιλογή του ιδίου) από το ρεπερτόριο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής διαφορετικών περιοχών.
β) 3 κομμάτια – συνθέσεις του ιδίου διαφορετικού ύφους γ) μέρος αυτοσχεδιασμού ( κατ’ επιλογή του ιδίου)
* Ο ενδιαφερόμενος παρουσιάζει το παραπάνω ρεπερτόριο με βάση το καλλιτεχνικό του αντικείμενο (παραδοσιακό ή άλλο όργανο)
** Έντυπο αναλυτικό πρόγραμμα (σε 3 αντίτυπα) με το περιεχόμενο της παράστασης (ρεσιτάλ) και τα στοιχεία του ενδιαφερομένου (με την επιμέλεια του ιδίου) θεωρείται απαραίτητο.

ΛΥΡΑ (Πόντου, Κρήτης, Θράκης, Καππαδοκίας, Κωνσταντινούπολης)
ΑΚΡΟΑΣΗ -ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (για την κατάταξη πτυχιούχων)
Ο ενδιαφερόμενος παρουσιάζει πρόγραμμα υπό μορφή παράστασης ερμηνείας (ρεσιτάλ λύρας) διάρκειας 30 λεπτών που περιλαμβάνει:

α) i. 2 παραλογές (Πόντου ή Κρήτης αντίστοιχα) και 2 άσματα από τον ακριτικό κύκλο. ii. 4 σκοποί (κατ’ επιλογή του ιδίου) από το ρεπερτόριο της Μ. Ασίας και της Καππαδοκίας.
β) i. 2 χοροί από τον χορευτικό κύκλο (Πόντου ή Κρήτης αντίστοιχα) και χορός πυρρίχη ή αντίστοιχος κρητικός σκοπός. ii. 2 κομμάτια από τη λόγια παράδοση της Κωνσταντινούπολης.
γ) ενότητα 3 κομματιών από άλλες περιοχές του ελληνικού χώρου ( Μ. Ασία, Αιγαίοκ.α.)δ) μέρος αυτοσχεδιασμού ( κατ’ επιλογή του ιδίου)
* Έντυπο αναλυτικό πρόγραμμα (σε 3 αντίτυπα) με το περιεχόμενο της παράστασης (ρεσιτάλ) και τα στοιχεία του ενδιαφερομένου (με την επιμέλεια του ιδίου) θεωρείται απαραίτητο.

ΚΛΑΡΙΝΟ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ετοιμάσουν ένα πρόγραμμα διάρκειας μισής ώρας το οποίο θα παρουσιάσουν υπό μορφή παράστασης -ερμηνείας και είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει:
-Έναν συρτό σκοπό, δίσημο ή τετράσημο, από περιοχή του Ελληνισμού, της επιλογής του υποψηφίου, με απλή μουσική δομή που να περιλαμβάνει το πολύ δύο μουσικά θέματα.
-Έναν επτάσημο ή εννεάσημο σκοπό από περιοχή του Ελληνισμού, της επιλογής του υποψηφίου, με σύνθεση μουσική δομή ου να περιλαμβάνει πέντε τουλάχιστον μουσικά θέματα.
-Τριάντα δύο μουσικά μέτρα από σκοπό της Δυτικής Μακεδονίας που να είναι ή εντεκάσημος ή δεκατριάσημος ή δεκαπεντάσημος ή δεκαεπτάσημος, ή αντίστοιχα μουσικά μέτρα από σκοπό της Ηπείρου, πεντάσημο (εκτός Ζαγορίσιου) ή οκτάσημο (Μπεράτι).
-Έναν σκοπό ελεύθερης αυτοσχεδιαστικής μορφής που να είναι είτε Σκάρος είτε Μοιρολόι (Ηπείρου) είτε ταξίμι σε κάποιο δρόμο ή μακάμ, διάρκειαςτριών περίπου λεπτών.
-Έναν σκοπό επιλογής του υποψηφίου διάρκειας είκοσι τουλάχιστον μουσικών μέτρων που να ερμηνευτεί από τρεις διαφορετικές βάσεις επιλογής του υποψηφίου που να απέχουν μεταξύ τους χρωματικά ημιτόνια (π.χ. Si, Do, Do#).
-Έναν σκοπό του ευρύτερου Βαλκανικού η Μεσογειακού χώρου επιλογής του υποψηφίου.
* Ο υποψήφιος θα πρέπει να ετοιμάσει έντυπο αναλυτικό πρόγραμμα με τα πλήρη στοιχεία του, σε τρία αντίτυπα, με το περιεχόμενο της παράστασης (εννοείται εκτός του αυτοσχεδιασμού) σε πεντάγραμμο, αλλά και με κάποια απαραίτητα συνοπτικά μουσικοποιητικά σχόλια για τον κάθε σκοπό.

ΚΑΒΑΛΙ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ετοιμάσουν ένα πρόγραμμα διάρκειας μισής ώρας το οποίο θα παρουσιάσουν υπό μορφή παράστασης -ερμηνείας και είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει:
-Έναν εξάσημο σκοπό της Βόρειας Θράκης της επιλογής του υποψηφίου.
-Έναν Μαντηλάτο σκοπό ή μια Μπαϊντούσκα.-Έναν καθιστικό σκοπό της Ανατολικής Ρωμυλίας.
-Έναν συρτό σκοπό, δίσημο ή τετράσημο, από περιοχή του Ελληνισμού, της επιλογής του υποψηφίου, με απλή μουσική δομή που να περιλαμβάνει το πολύ δύο μουσικά θέματα.
-Ένα ταξίμι σε δρόμο ή μακάμ επιλογής του υποψηφίου, διάρκειας τριών περίπου λεπτών.
-Έναν σκοπό επιλογής του υποψηφίου διάρκειας είκοσι τουλάχιστον μουσικών μέτρων που να ερμηνευτεί από τρεις διαφορετικές βάσεις επιλογής του υποψηφίου που να απέχουν μεταξύ τους χρωματικά ημιτόνια (π.χ. Si, Do, Do#).
-Έναν σκοπό του ευρύτερου Βαλκανικού χώρου εντεκάσημο ή δεκατριάσημο.
* Ο υποψήφιος θα πρέπει να ετοιμάσει έντυπο αναλυτικό πρόγραμμα με τα πλήρη στοιχεία του, σε τρία αντίτυπα, με το περιεχόμενο της παράστασης (εννοείται εκτός του αυτοσχεδιασμού) σε πεντάγραμμο, αλλά και με κάποια απαραίτητα συνοπτικά μουσικοποιητικά σχόλια για τον κάθε σκοπό.

ΟΥΤΙ
Μέγιστη διάρκεια μουσικής εκτέλεσης: 20 λεπτά Ο εξεταζόμενος καλείται να εκτελέσει:

 • Μία έμμετρη οργανική μουσική σύνθεση επιλεγμένη από το ρεπερτόριο της κλασικής μουσικής της Κωνσταντινούπολης (18ος – 20ος αιώνας).
 • Ένα ταξίμι στο ούτι σε μακάμι, τεχνοτροπία και ύφος της επιλογής του εξεταζόμενου. Η διάρκεια δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 5 λεπτά. Προτείνεται η σύνδεση του αυτοσχεδιασμού με κάποιο από τα κομμάτια που θα εκτελέσει ο εξεταζόμενος.
 • Ένα σκοπό ή τραγούδι από την ευρύτερη περιοχή της Θράκης ή της Μακεδονίας, κατά προτίμηση σε μικτό μέτρο
 • Ένα σκοπό ή τραγούδι από τη Μικρά Ασία ή τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, κατά προτίμηση αργός ζεϊμπέκικος ή καρσιλαμάς
 • Μία διασκευή για ούτι ενός αστικού σκοπού ή τραγουδιού (π.χ. μικρασιάτικο ή πειραιώτικο ρεμπέτικο, ισπανοεβραίϊκο λαϊκό τραγούδι της Θεσσαλονίκης, ρεπερτόριο του καφέ αμάν κ.λπ.) ή μία σύνθεση/μεταγραφή/επεξεργασία του εξεταζόμενου.

Οι συνθέσεις του προγράμματος θα πρέπει να είναι καταγραμμένες σε ευανάγνωστη παρτιτούρα από τον ίδιο τον εξεταζόμενο (κατά προτίμηση σε ψηφιακή παρτιτούρα).

ΛΑΟΥΤΟ

Απαιτούμενη διάρκεια μουσικής εκτέλεσης: 25 -35 λεπτά Ο εξεταζόμενος καλείται να εκτελέσει:

 1. Έναν ελεύθερο τροπικό αυτοσχεδιασμό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μουσικό ιδίωμα, η τεχνοτροπία και το ύφος επιλογής του εξεταζόμενου. Η διάρκεια δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 5 λεπτά. Προτείνεται η σύνδεση του αυτοσχεδιασμού με κάποιο από τα κομμάτια που θα εκτελέσει ο εξεταζόμενος.
 2. Ένα σκοπό ή τραγούδι από την ευρύτερη περιοχή της Θράκης, κατά προτίμηση μικτό μέτρο (π.χ. μπαϊτούσκα, μαντηλάτος, αντικρυστός κ.λπ.). Ο εξεταζόμενος μπορεί να συνοδέψει ένα σολιστικό όργανο επιλογής από την παραπάνω περιοχή (π.χ. βιολί, κλαρίνο, καβάλι).
 3. Ένα σκοπό ή τραγούδι από την Ήπειρο ή τη Θεσσαλία, κατά προτίμηση μοιρολόι, μπεράτι, ζαγορίσιο, πωγωνίσιο. Ο εξεταζόμενος μπορεί να συνοδέψει ένα σολιστικό όργανο επιλογής από την παραπάνω περιοχή (π.χ. βιολί, κλαρίνο).
 4. Ένα σκοπό ή τραγούδι από τα Δωδεκάνησα ή τις Κυκλάδες, κατά προτίμηση μπάλλο, σούστα, συρτό. Ο εξεταζόμενος μπορεί να συνοδέψει ένα σολιστικό όργανο επιλογής από την παραπάνω περιοχή (π.χ. βιολί, λύρα, τσαμπούνα).
 5. Ένα σκοπό ή τραγούδι από τη Κρήτη. Ο εξεταζόμενος μπορεί να συνοδέψει ένα σολιστικό όργανο επιλογής από την παραπάνω περιοχή (π.χ. λύρα, βιολί, ασκομαντούρα).
 6. Ένα σκοπό ή τραγούδι από την Θεσσαλία ή Πελλοπόνησο, κατά προτίμηση τσάμικο ή καλαματιανό. Ο εξεταζόμενος μπορεί να συνοδέψει ένα σολιστικό όργανο επιλογής από την παραπάνω περιοχή (π.χ. βιολί, κλαρίνο).

O εξεταζόμενος μπορεί προαιρετικά να ερμηνεύσει επιπλέον και μία σύνθεση δικής του επιλογής, η οποία να μην περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο ρεπερτόριο -αρκεί να μην ξεπεραστεί η προαναφερόμενη διάρκεια της ακρόασης.

Οι συνθέσεις του προγράμματος θα πρέπει να είναι καταγραμμένες σε ευανάγνωστη παρτιτούρα.

ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ

Ο υποψήφιος καλείται για ερμηνεία και εκτέλεση σε:

 1. δύο σκοπούς από την περιοχή της Θράκης και της Μακεδονίας
 2. δύο σκοπούς από την περιοχή της Μικράς Ασίας
 3. δύο σκοπούς από την περιοχή της επιλογής του
 4. έναν αυτοσχεδιασμό σε τρόπο της επιλογής του

Ο κάθε υποψήφιος οφείλει να φέρει φάκελο εργασίας που να περιέχει τα προσωπικά του στοιχεία, βιογραφικό, πρόγραμμα που θα παρουσιάσει στον ταμπουρά, παρτιτούρες των κομματιών, μελοποιητικά στοιχεία των κομματιών.

ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ

Ο υποψήφιος καλείται για ερμηνεία και εκτέλεση σε:

 1. δύο συνθέσεις της επιλογής του από την περίοδο ηχογραφήσεων 1920 έως 1940των συνθετών Περιστέρη Σπύρο, Βαμβακάρη Μάρκο, Τσαούς Γιοβάν
 2. δύο συνθέσεις της επιλογής του από την περίοδο ηχογραφήσεων 1940 έως 1960των συνθετών Τσιτσάνη Βασίλη, Παπαϊωάννου Γιάννη, Χιώτη Μανώλη
 3. δύο δεξιοτεχνικές οργανικές συνθέσεις της επιλογής του
 4. έναν αυτοσχεδιασμό σε δρόμο της επιλογής του

Ο κάθε υποψήφιος οφείλει να φέρει φάκελο εργασίας που να περιέχει τα προσωπικά του στοιχεία, βιογραφικό, πρόγραμμα που θα παρουσιάσει στο τρίχορδο μπουζούκι, παρτιτούρες των κομματιών, μελοποιητικά στοιχεία των κομματιών.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

 1. Ένα στεριανό τραγούδι εθιμικό ή καθιστικό όχι πάντως χορευτικό.
 2. Ένα χορευτικό τραγούδι από Μακεδονία ή Θράκη εκτός από καλαματιανό συρτό.
 3. Ένα τραγούδι από Δωδεκάνησα ή γενικότερα την περιοχή του Αιγαίου κατά προτίμηση του γάμου.

ΚΑΝΟΝΑΚΙ

α) Τρία κομμάτια ελεύθερης επιλογής από την Ελληνική, κατά προτίμηση, μουσική παράδοση, (Οργανικοί σκοποί και τραγούδια διαφορετικού ύφους και επιπέδου δυσκολίας που αντιπροσωπεύουν καλύτερα τις γνώσεις του υποψηφίου ως προς το κανονάκι).
β) Μουσική σύνθεση από το κλασσικό ρεπερτόριο της Τουρκικής (Οθωμανικής) ή/και της Αραβικής (Αραβοπερσικής) μουσικής παράδοσης. (18ου, 19ου αρχές 20ου αιώνα).
γ) Έναν τροπικό αυτοσχεδιασμό ελεύθερης διάρκειας, είτε ως αυτόνομο μουσικό κομμάτι, είτε ως εισαγωγή για ένα από τα υπόλοιπα κομμάτια του προγράμματος.
δ) Ενημέρωση -Συνέντευξη

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΡΟΥΣΤΑ

Απαιτούμενη διάρκεια μουσικής εκτέλεσης: 20 -30 λεπτά. Ο εξεταζόμενος καλείται να διαλέξει δύο ή παραπάνω από τα παρακάτω κρουστά και με αυτά να εκτελέσει τα ζητούμενα κομμάτια με μορφή παράστασης ερμηνείας (ρεσιτάλ κρουστών):
Κρουστά: Μπεντίρ, νταϊρές, τουμπελέκι, ντέφι Ηπείρου, νταραμπούκα Αραβίας και νταούλι. Σκοποί-τραγούδια:

 1. Έναν ελεύθερο αυτοσχεδιασμό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ρυθμός, η τεχνοτροπία και το

ύφος επιλογής του εξεταζόμενου. Η διάρκεια δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 3 λεπτά.

Προτείνεται η σύνδεση του αυτοσχεδιασμού με κάποιο από τα κομμάτια που θα εκτελέσει ο εξεταζόμενος.

 1. Ένα σκοπό ή τραγούδι από την ευρύτερη περιοχή της Θράκης, κατά προτίμηση σε μικτό μέτρο (π.χ. μπαϊτούσκα, μαντηλάτος κ.λπ.).
 2. Ένα σκοπό της Μακεδονίας που να είναι εντεκάσημος, δεκαπεντάσημος ή δεκαεξάσημος ή αντίστοιχο σκοπό της Ηπείρου, πεντάσημο ή οκτάσημο (Μπεράτι).
 3. Δύο σκοπούς ή τραγούδια από τη Μικρά Ασία ή τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που να είναι το ένα εννεάσημο και το άλλο τετράσημο ( τσιφτετέλι).

O εξεταζόμενος μπορεί προαιρετικά να ερμηνεύσει επιπλέον και μία σύνθεση δικής του επιλογής η οποία να έχει έντονο ρυθμικό ενδιαφέρον, η οποία δεν περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο ρεπερτόριο -αρκεί να μην ξεπεραστεί η προαναφερόμενη διάρκεια της ακρόασης.
Σε όλα τα παραπάνω προτείνεται ο εξεταζόμενος να συνοδέψει ένα ή δύο μελωδικά όργανα που να έχουν άμεση σχέση με τις περιοχές που θα παρουσιαστούν. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ζητούμενα κομμάτια θα πρέπει να οργανωθούν σαν ρυθμικές συνθέσεις και να παρουσιαστούν σόλο.
Στην πρώτη περίπτωση, σε κάθε κομμάτι ο εξεταζόμενος πρέπει να έχει ένα τετράμετρο ή οκτάμετρο στο οποί θα ακούγεται σόλο το κρουστό, είτε στην αρχή για είσοδο, είτε μέσα στο κομμάτι σαν μικρό σόλο, το οποίο κατά προτίμηση να είναι μία σύνθεση καταγεγραμμένη σε παρτιτούρα.
Απαραίτητο θεωρείται έντυπο αναλυτικό πρόγραμμα (σε 3 αντίτυπα) με το περιεχόμενο της παράστασης (ρεσιτάλ) και τα στοιχεία του ενδιαφερομένου (με την επιμέλεια του ιδίου).

ΣΑΝΤΟΥΡΙ

ΑΚΡΟΑΣΗ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα υπό μορφή παράστασης ερμηνείας διάρκειας περίπου μισής ώρας (30 λεπτών) που θα περιλαμβάνει:

– Δύο σκοποί από την περιοχή της Μ. Ασίας ή τα νησιά του ανατολικού αιγαίου (Άργος, Ζεϊμπέκικος, Καρσιλαμάς).
-Δύο σκοποί από τα Δωδεκάνησα & τις Κυκλάδες (Μπάλος, Σούστα, Συρτός)
-Δύο σκοποί από την περιοχή της Θράκης & της Μακεδονίας
-Ένα δεξιοτεχνικό κομμάτι της επιλογής του
-Έναν αυτοσχεδιασμό σε δρόμο της επιλογής του υποψηφίου περίπου διάρκειας 3λεπτών είτε ως αυτόνομο μουσικό κομμάτι, είτε θα προηγείται ως εισαγωγή σε έναν από τους παραπάνω σκοπούς.
*Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ετοιμάσουν ένα έντυπο αναλυτικό πρόγραμμα (σε 3 αντίτυπα) με το περιεχόμενο της παράστασης (ρεσιτάλ) καθώς και μια σύντομη μουσικοποιητική ανάλυση των σκοπών που έχει επιλέξει να ερμηνεύσει.

ΒΙΟΛΙ

Απαιτούμενη διάρκεια μουσικής εκτέλεσης: 20 λεπτά Ο εξεταζόμενος καλείται να εκτελέσει:

 1. Έναν ελεύθερο τροπικό αυτοσχεδιασμό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μουσικό ιδίωμα, η τεχνοτροπία και το ύφος επιλογής του εξεταζόμενου. Η διάρκεια δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 5 λεπτά. Προτείνεται η σύνδεση του αυτοσχεδιασμού με κάποιο από τα κομμάτια που θα εκτελέσει ο εξεταζόμενος.
 2. Ένα σκοπό ή τραγούδι από τη Μικρά Ασία, ή από το ρεπερτόριο του ρεμπέτικου, του καφέ αμάν κ.λπ., κατά προτίμηση μονού ρυθμού (ζεϊμπέκικο, καρσιλαμάς, αργιλαμάς κλπ.)
 3. Ένα σκοπό ή τραγούδι από την Ηπειρωτική Ελλάδα (Στερεά, Ήπειρο, Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο), κατά προτίμηση μονού ρυθμού (τσάμικο, καλαματιανό, μαντηλάτος, συγκαθιστός, κλπ.)
 4. Ένα σκοπό ή τραγούδι από τη Νησιώτικη Ελλάδα, κατά προτίμηση τα Δωδεκάνησα ή τις Κυκλάδες (μπάλλο, συρτό, σούστα).

O εξεταζόμενος μπορεί προαιρετικά να ερμηνεύσει επιπλέον και μία σύνθεση δικής του επιλογής, η οποία να μην περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο ρεπερτόριο – αρκεί να μην ξεπεραστεί η προαναφερόμενη διάρκεια της ακρόασης.
Οι συνθέσεις του προγράμματος θα πρέπει να είναι καταγραμμένες σε ευανάγνωστη Παρτιτούρα από τον ίδιο τον εξεταζόμενο (κατά προτίμηση σε ψηφιακή παρτιτούρα). Ο υποψήφιος θα πρέπει να ετοιμάσει έντυπο αναλυτικό πρόγραμμα με τα πλήρη στοιχεία του, σε τρία αντίτυπα, με το περιεχόμενο της παράστασης και το βιογραφικό του.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 Μουσικοποιητική Δομή στην Παραδοσιακή Μουσική  
Θα ακουστούν μέχρι τρία αποσπάσματα τραγουδιών ή σκοπών Ελληνικής παραδοσιακής (δημοτικής) μουσικής και θα ζητηθούν για το κάθε ένα ξεχωριστά τα εξής:

 • κατηγοριοποίηση των τραγουδιών με βάση το στίχο (ακριτικά, παραλογές κ.λ.π.)
 • αναγνώριση της μουσικοποιητικής δομής των τραγουδιών:

-περιγραφή του ποιητικού μέτρου (αριθμός συλλαβών, μέτρο)
-εντοπισμός και καταγραφή της στροφικής δομής του κάθε τραγουδιού (αριθμός στίχων ή ημιστίχιων ανά μουσική στροφή)
-εντοπισμός και καταγραφή των επωδών και των παραθεματικών στοιχείων όπου υπάρχουν (τσακίσματα, λυγίσματα, επιφωνήματα)

 • σχόλια σχετικά με την πιθανή χρονική περίοδο προέλευσης – δημιουργίας του τραγουδιού (μελωδικά και στιχουργικά)

Σχετική βιβλιογραφία: Στίλπων Κυριακίδης Το δημοτικό τραγούδι – Συναγωγή Μελετών, Εκδοτική ΕΡΜΗΣ Ε.Π.Ε. Αθήνα

 Καλλιέργεια Ακοής/Σώματος
Θα ακουστούν μέχρι τρία μελωδικά αποσπάσματα και θα ζητηθούν για το κάθε ένα ξεχωριστά τα εξής:

 • απευθείας καταγραφή στο πεντάγραμμο σε ευρωπαϊκή σημειογραφία
 • ρυθμική ανάλυση
  1. εντοπισμός του ρυθμού ή ρυθμών που διέπουν το κάθε απόσπασμα
  2. ανάλυση της ιδιαίτερης εσωτερικής διαίρεσης του ρυθμού (όπου υπάρχει)
 • σχόλια σχετικά με τον συγκεκριμένο ρυθμό (πιθανές ονομασίες του, πιθανές ονομασίες χορών, γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας όπου χρησιμοποιείται κ.λ.π.)
 • τροπική ανάλυση
  1. περιγραφή της μουσικής κλίμακας ως τρόπου (και της μελωδικής κίνησης) του αποσπάσματος με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:

-ως «δρόμος», «μακάμ»
-ως εκκλησιαστικός ήχος
-ως «τρόπος» (αναλυτικά σε πεντάγραμμο)

 1. προσδιορισμός του μελωδικού γένους
 • ενορχήστρωση
 1. αναγνώριση των μουσικών οργάνων που ακούγονται στο κάθε απόσπασμα
 2. σχόλια σχετικά με τον ιδιαίτερο ρόλο του κάθε οργάνου στο κάθε απόσπασμα
 • αναγνώριση γεωγραφικού χώρου