ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΑΕΙ

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόφοιτοι ΑΕΙ, AΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ. και άλλων Υπουργείων.

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Ακορντεόν

α) Ένα έργο γραμμένο για ακορντεόν, μετά το 1960
β) Μία πολυφωνική σύνθεση του J.S.Bach από τις δίφωνες παραλλαγές (Inventionen) ή από το Καλώς Συγκερασμένο Κλειδοκύμβαλο.
γ) Ένα έργο ελεύθερης επιλογής.

Σύνθεση

α) Τουλάχιστο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία ακρόασης:
Ο υποψήφιος οφείλει να καταθέσει σε ηλεκτρονική μορφή φάκελο με τις παρτιτούρες και/ή τις ηχογραφήσεις/βιντεοσκοπήσεις των συνθέσεών του, ο οποίος πρέπει να περιέχει και σύντομο σημείωμα τεκμηρίωσης για κάθε έργο. Ασκήσεις θεωρητικών προσμετρούνται θετικά αλλά δεν γίνονται δεκτές ως συνθέσεις.

β) Ακρόαση:

β1) Προφορική υποστήριξη του φακέλου συνθέσεων του υποψηφίου (ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει ένα τουλάχιστο αντίγραφο του φακέλου του σε υλική μορφή· παρτιτούρες και/ή CD/USBstick).
β2) Αναγνώριση & σχολιασμός δειγμάτων από παρτιτούρες έργων του 20ου αιώνα (ενδεικτική βιβλιογραφία: ANTHOLOGY OF 20th CENTURY MUSIC, εκδόσεις NORTON)
β3) Ελεύθερος αυτοσχεδιασμός σε δοσμένο υλικό με όργανο επιλογής του υποψηφίου.
β4) Συνέντευξη η οποία δύναται να περιλαμβάνει ερωτήσεις πάνω σε θέματα μουσικής θεωρίας, οργανογνωσίας, ρυθμικού και/ή μελωδικού σολφέζ, μουσικής σημειογραφίας, ιστορίας & αισθητικής της μουσικής.Οι υποψήφιοι που επιθυμούν διευκρινήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Γιώργο Κυριακάκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gkyriakakis@uom.edu.gr

Διεύθυνση Ορχήστρας

α) Πιάνο:

Δύο μέρη, ή δύο αυτοτελή έργα διαφορετικής εποχής.
Εκτέλεση μιας σκηνής από κλασσική, ή ρομαντική όπερα αποδίδοντας και τη γραμμή του τραγουδιστή (spartito/klavierauszug).
Εκτέλεση ενός μέρους από την ορχηστρική παρτιτούρα ενός αργού συμφωνικού έργου.
Prima vista από ορχηστρική παρτιτούρα ενός αργού μέρους μιας κλασσικής συμφωνίας Mozart, ή Haydn, καθώς και μιας σκηνής από μια όπερα σε spartito/ klavierauszug, όπου θα πρέπει να αποδοθεί, όσο γίνεται και η γραμμή του τραγουδιού.

β) Διεύθυνση:

Διεύθυνση σε δύο πιάνα δύο, από τα παρακάτω έργα:

– J.Brahms, Συμφωνία αρ.1, 4ο Μέρος μέχρι το μέτρο 30 (Piu Andante)
– A.Dvorak, Συμφωνία αρ.9 του « Νέου Κόσμου », 1ο Μέρος μέχρι το μέτρο 24 (Allegro molto)

γ) Ακουστική ικανότητα:Ακουστικές ασκήσεις σε δύο πιάνα – υπαγόρευση μελωδιών, αρμονικών αλυσίδων, διαστημάτων, συγχορδιών κλπ.(για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον διδάσκοντα Καθηγητή).

Διεύθυνση Χορωδίας 

α) Πιάνο:

 • Πρώτο μέρος σονάτας Μπετόβεν
 • Μια τετράφωνη φούγκα του Μπαχ
 • Εκτέλεση ενός SATB χορωδιακού a cappella, (αναγεννησιακού ή σύγχρονου) με τραγούδισμα μιας φωνής και παίξιμο των άλλων τριών σε όλους τους συνδυασμούς.
 • Prima Vista από ένα σύντομο SATB και ένα SSA χορωδιακό.

β) Διεύθυνση:

Νοερή Διεύθυνση:

 • Ένα χορωδιακό a cappella SATB Αναγεννησιακής εποχής
 • Ένα χορωδιακό a cappella SSA σε διαφορετικό στυλ (tempo/ύφος/υφή/εποχή) από το Αναγεννησιακό SATB.

γ) Τραγούδι:

 • Μια άρια antique ελεύθερης επιλογής
 • Ένα Lied ελεύθερης επιλογής

δ) Ακουστικές ασκήσεις:

 • Ακουστικές ασκήσεις αναγνώρισης διαστημάτων σε συνήχηση/διαδοχικά
 • Αναγνώριση βασικών αρμονικών συνδέσεων
 •  Prima vista τραγούδι μελωδικών γραμμών χορωδιακού έργου

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι

 1. Ύλη

– Εισαγωγή στην έννοια της δομής
-Εισαγωγή στην έννοια της τονικότητας
-Δομικές παράμετροι της τονικής μουσικής
-Εισαγωγή στην έννοια της αρμονικής λειτουργίας
-Εισαγωγή στην τονική αντίστιξη
-Ιεραρχικός χαρακτήρας τονικών μελωδικών δομών
-Αρμονικός ρυθμός και εισαγωγή στην αναγωγική ανάλυση
-Λειτουργίες T, D, PD
-Συγχορδίες Ι, V, V 7, vii o, viio7
-Αντιστικτικές επεκτάσεις Ι και V
-Πτωτικά φαινόμενα
-Τμήμα, ενότητα, φράση, μοτίβο
-Φθόγγοι διανθισμού
-Συγχορδίες
-Συγχορδίες VI και ΙΙΙ
-Κλασικές μορφές ενδοθεματικής οργάνωσης
-Διατονικές αλυσίδες
-Εισαγωγή στη χρωματικότητα: Παρενθετικές δεσπόζουσες
-Τονικοποίηση και μετατροπία
-Διμερείς και τριμερείς μορφές
-Συνεχείς και τμηματικές παραλλαγές
-Τροπική μίξη
-Αρχή ritornello

 1. Ενδεικτικά θέματα

ΘΕΜΑ 1

Δίνεται το τρίτο μέρος της συμφωνίας σε ρε μείζονα, Κ. 202 του W. A. Mozart.

 1. Σε ποιον μορφολογικό τύπο εμπίπτει το ίδιο και τα συνιστώντα μέρη του (minuetto και trio); Τεκμηριώστε καταλλήλως την απάντησή σας.
 2. Να γίνει τετράφωνη ρυθμική αναγωγή των πρώτων τεσσάρων μέτρων και αρμονική ανάλυση της αναγωγής σε περιγραφικό και ερμηνευτικό επίπεδο.
 3. Πώς θα περιγράφατε την ενδο-θεματική οργάνωση της πρώτης επαναλαμβανόμενης ενότητας του minuetto; Τεκμηριώστε καταλλήλως την απάντησή σας.

ΘΕΜΑ 2

Συνθέστε μία τετράφωνη αρμονική και αντιστικτική δομή έξι έως οκτώ μέτρων σε Λα ύφεση μείζονα (μετρική αγωγή: ¾, αρμονικός ρυθμός: τέταρτο έως ήμισυ) χρησιμοποιώντας διαδοχικά τις παρακάτω τεχνικές:

 1. Αντιστικτική επέκταση της Ι
 2. Ασθενής και παροδική τονικοποίηση της iii με χρήση εμπεδωμένου φραστικού πρότυπου
 3. Διατονική μετατροπία στην τονικότητα της IV

Να γίνει ανάλυση της αρμονικής και αντιστικτικής δομής του αποσπάσματος σε περιγραφικό και ερμηνευτικά επίπεδα.

ΘΕΜΑ 3

Δίνεται η έναρξη του πέμπτου Βραδεμβούργιου κοντσέρτου, BWV 1050 σε Ρε μείζονα του J. S. Bach.

 1. Χρησιμοποιώντας το κυκλωμένο ρυθμομελωδικό στοιχείο ως μοτίβο αναφοράς, να κάνετε τους εξής μοτιβικούς μετασχηματισμούς:
 • Αναδρομή της τονικής μεταφοράς κατά μια τρίτη κάτω
 • Αναστροφή της αναδρομής της πραγματικής μεταφοράς κατά μια πέμπτη επάνω
 1. Να γίνει αρμονική ανάλυση των πρώτων οκτώ μέτρων (μέχρι και το πρώτο τέταρτο του μέτρου 9) σε περιγραφικό και ερμηνευτικό επίπεδο (αντιγράψτε στο πεντάγραμμο τη γραμμή του μπάσου και αποτυπώστε την αρμονική σας ανάλυση από κάτω).
 2. Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Βούβαρης, Πέτρος. Εισαγωγή στη μορφολογική ανάλυση της τονικής μουσικής: Μπαρόκ, κλασικισμός,  Κεφ. 1, 2, 3 & 5. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015.

Φιτσιώρης, Γιώργος. Εισαγωγή στη θεωρία και ανάλυση της τονικής μουσικής. Κεφ. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Αθήνα: Νεφέλη, 2004.

ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΟΗΣ-ΣΟΛΦΕΖ-ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι

 1. Ύλη

Εσωτερική ακοή, τραγούδι/απαγγελία και ακουστική καταγραφή των παρακάτω τομέων:

– Διαστήματα μελωδικά & αρμονικά
– Μελωδικές βαθμίδες μείζονας & ελάσσονας κλίμακας
– Μελωδίες τονικές – χωρίς ξένους φθόγγους, τονικοποιήσεις ή μετατροπίες
– Συγχορδίες τρίφωνες (Μείζονα, Ελάσσονα, ελαττωμένη) σε όλες τις θέσεις από κοινή βάση
– Αρμονικές διαδοχές χωρίς ξένους φθόγγους ή τονικοποιήσεις – πτώσεις
– Ρυθμικά μοτίβα με διμερή έως τετραμερή υποδιαίρεση του χρόνου – παύσεις – συζεύξεις – παρεστιγμένες αξίες (απλά και διπλά παρεστιγμένα, με ακέραιη ή υποδιαιρεμένη την συμπληρωματική τους αξία)

 1. Ενδεικτικά θέματα

ΑΣΚΗΣΗ 1α – Διαστήματα μελωδικά:

Δίνονται οι πρώτες νότες οκτώ μελωδικών διαστημάτων. Συμπληρώστε κάθε φορά τη δεύτερη νότα, και από κάτω χαρακτηρίστε το διάστημα («3ηΜ», «5ηΚ», «4ηΑ», κλπ). (Μία ακρόαση για κάθε διάστημα).

ΑΣΚΗΣΗ 1β – Διαστήματα αρμονικά:

Δίνονται οι βάσεις οκτώ αρμονικών διαστημάτων. Συμπληρώστε κάθε φορά την κορυφή, και από κάτω χαρακτηρίστε το διάστημα. (Δύο ακροάσεις για κάθε διάστημα).

ΑΣΚΗΣΗ 2 – Βαθμίδες:

Δίνεται μια νότα ως τονική και ακούγονται στο πιάνο η μείζονα και οι ελάσσονες (αρμονική και μελωδική) κλίμακες από την τονική αυτήν. Στη συνέχεια θα παιχτούν με ανακατεμένη σειρά μεμονωμένες νότες από τις κλίμακες αυτές. Συμπληρώστε με αραβικούς (ελληνικούς) αριθμούς ποιά βαθμίδα ακούγεται κάθε φορά (1, 2, 3, 3b, 4, 5, 6, 6b, 7, 7b, 8). (Δύο ακροάσεις για όλη τη σειρά).

ΑΣΚΗΣΗ 3 – Μελωδία:

Δίνεται ο οπλισμός, το μέτρο, ο αριθμός μέτρων και η πρώτη νότα τονικής μελωδίας. Συμπληρώστε τις νότες και τον ρυθμό της μελωδίας. (Έξι ακροάσεις*).

ΑΣΚΗΣΗ 4 – Τρίφωνες συγχορδίες:

Δίνεται μια νότα ως βάση έξι διαφορετικών συγχορδιών που μπορεί να είναι Μείζονες, Ελάσσονες ή ελαττωμένες, σε ευθεία κατάσταση, 1η ή 2η αναστροφή. Συμπληρώστε τις υπόλοιπες νότες κάθε συγχορδίας, και από κάτω χαρακτηρίστε τη συγχορδία (Μ6, Ε6/4, ε, κλπ). (Τρεις ακροάσεις για κάθε συγχορδία).

ΑΣΚΗΣΗ 5 – Αρμονική διαδοχή:

Δίνεται ο οπλισμός, το μέτρο, ο αριθμός μέτρων και οι αρχικές νότες τετράφωνης αρμονικής διαδοχής. Συμπληρώστε τις νότες των εξωτερικών φωνών, και ονομάστε την πτώση στο τέλος. (Πέντε ακροάσεις*).

ΑΣΚΗΣΗ 6 – Ρυθμός:

Δίνεται το μέτρο και ο αριθμός μέτρων ρυθμικού σχήματος. Συμπληρώστε τις αξίες. (Έξι ακροάσεις*).

*Στη μελωδία, τη διαδοχή και τον ρυθμό, ο ακριβής αριθμός ακροάσεων μπορεί να αλλάζει ανάλογα με το υλικό.

 1. Προτεινόμενη βιβλιογραφία

-Μηνακάκης, Δημήτρης (2006). Εγχειρίδιο ακουστικών δεξιοτήτων. Αθήνα, Νάκας-Παπαγρηγορίου.

-Kraft, Leo (1999). A New Approach to Ear Training: a programmed course in melodic and harmonic dictation. New York: W.W.Norton (2nd edition).