Πεντέλης 3, Πλατεία Αγίου Τρύφωνα
Παλλήνη 153 51, Ελλάδα

Τηλ. : (+30) 210 66 66 194
Email : varvaraoikonomou@gmail.com
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 062100503000