Προετοιμασία για τμήματα μουσικολογίας

Δίπλωμα αναγνωρισμένο από το κράτος

Υποτροφίες στους αριστούχους μαθητές

Σεμινάρια από διακεκριμένους καθηγητέςς

Ανακοίνωση

Επανήλθε η κανονική λειτουργία της σχολής.

Το έτος θα παραταθεί μέχρι τις 31/7/2020

Η μουσική σχολή ΗΧΟΣΥΝΘΕΣΗ είναι ένας αναγνωρισμένος εκπαιδευτικός οργανισμός,
ένα μουσικό σχολείο με υψηλό επίπεδο παρεχόμενων σπουδών.

Η εκπαίδευση ξεκινά από τη μουσική προπαιδεία(προσχολική ηλικία) και φτάνει ,
μέχρι τις ανώτερες βαθμίδες(απόκτηση πτυχίου-διπλώματος) καλύπτοντας ένα ευρύ
φάσμα σπουδών κλασσικής, μοντέρνας και παραδοσιακής μουσικής.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολής μας αποτελείται από διακεκριμένους
καθηγητές με σκοπό να αναδείξουν το ταλέντο των σπουδαστών
και να μεταδώσουν την αγάπη για μουσική.

Οι σπουδαστές βρίσκονται σε ένα κλίμα μουσικής δημιουργίας στο οποίο αναπτύσσουν
τις φυσικές τους ικανότητες και ευαισθησίες και αποκτούν γνώση που θα τους κάνει,
από μικρούς καλλιτέχνες σήμερα, ολοκληρωμένους δημιουργούς αύριο.

Ανακοίνωση

Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου & καθ΄όλη την διάρκεια του σχολικού έτους.

ekdilosi